แข่งขันว่ายน้ำ


สรุปผลการแข่งขันว่ายน้ำ 
ชลบุรีสคูลเกมส์ 2018 
ณ สถาบันการพลศึกษาชลบุรี
ได้รางวัล
8 เหรียญทอง
2 เหรียญเงิน
4 เหรียญทองแดง