ประกวดมารยาทไทย


นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดมารยาทไทยที่เทศบาลตำบลเสม็ด

ผลการแข่งขัน ประถมปลายได้รางวัลชมเชย และประถมต้นได้รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1