สัปดาห์ STEM WEEK DAY2


โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี จัดกิจกรรมสัปดาห์ STEM WEEK

ตั้งแต่วันที่ 27 - 30 สิงหาคม 2561 เพื่อให้นักเรียนร่วมสนุกกับกิจกรรม

และแข่งขันทักษะจากความรู้ ความสามารถ ที่ได้เรียนมา ฝึกการคิดและแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้าจากสถานการณ์จริง

กิจกรรม STEM WEEK DAY2 แข่งขันชูชีพไข่

เด็กๆ จับคู่ทีมละ 2 คน ประดิษฐ์ร่มชูชีพ ให้ไข่ตกลงมาจากที่สูงได้โดยที่ไข่ไม่แตก

ลุ้นเชียร์กันอย่างสนุกสนาน

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่