โรงเรียนได้รับตราพระราชทาน


ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561

ดร.ชลกร ตันประภัสร์ ผู้อำนวยการ

โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ได้เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน

"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2560

จากผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

และได้นำกลับมาไว้ยังโรงเรียน แผนกอนุบาล