มอบเหรียญเชิดชูเกียรติ


เช้าวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561
มีพิธีมอบเหรียญเชิดชูเกียรติ โดยดร.ชลกร ตันประภัสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ให้กับนักกีฬาคนเก่งของโรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี
โดยมีรายการแข่งขันว่ายน้ำ ฝึกสอนโดย ครูอรุณ 
และแข่งขันเปตอง ฝึกสอนโดย ครูสราญ
ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้เหล่านักกีฬาคนเก่งนะคะ
.
ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่