สัปดาห์ STEM WEEK DAY1


โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี จัดกิจกรรมสัปดาห์ STEM WEEK

ตั้งแต่วันที่ 27 - 30 สิงหาคม 2561 เพื่อให้นักเรียนร่วมสนุกกับกิจกรรม

และแข่งขันทักษะจากความรู้ ความสามารถ ที่ได้เรียนมา ฝึกการคิดและแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้าจากสถานการณ์จริง
.
กิจกรรม STEM WEEK DAY1
แข่งขันจรวดร่อนไกล
เด็กๆ แข่งชิงชนะระหว่างระดับชั้นประถม 1-3
หาผู้ชนะที่เริ่มคิด ประดิษบ์จรวด
และสามารถทำออกมาแข่งขันร่อนจรวดได้ไกลที่สุด
ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่