วันแม่แห่งชาติ 2561


โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

ได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561

มีการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งในช่วงเช้า

และจัดให้มีกิจกรรมวันแม่ ในช่วงบ่าย มีแสดงโชว์ของเด็กๆ และการมอบเกียรติบัตรสำหรับคุณแม่ดีเด่น

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่