วันแม่แผนกอนุบาล 2561


โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี แผนกอนุบาล

ได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561

มีกิจกรรมแสดงโชว์ของเด็กๆ และการมอบเกียรติบัตรสำหรับคุณแม่ดีเด่น

และเด็กๆ เช่น การประกวดระบายสี / ประกวดต่อเติมภาพระบายสี / ประกวดคัดลายมือ และของราวัลสำหรับการประกวดภาพถ่ายคู่แม่ลูก

อีกที่งยังมีซุ้มกิจกรรม ให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกและได้ความรู้ไปในตัวอีกด้วย
.
ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่