เข้าร่วมประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา จังหวัดชลบุรี


โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี เข้าร่วมประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา จังหวัดชลบุรี

ประจำปี 2562 และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 แห่เทียนพรรษา
.

.

เพิ่มเติม