ทักษะอาชีพ ช่างจักรยานยนต์


งัดงัด ซ่อมซ่อม กับทักษะอาชีพ ช่างจักรยานยนต์
จากความร่วมมือทางวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี