ศุกร์หรรษากับวิทยาศาสตร์


ถึงคิววิทยาศาสตร์น่ารู้กันแล้ว เรื่องสีเต้นระบำ เด็กๆ ตื่นเต้น สนใจ ชอบกิจกรรมนี้มาก