ประชุมสภานักเรียน


ประชุมสภานักเรียนประจำเดือนมิถุนายน และมีการมอบธรรมนูญสภานักเรียน โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่