อบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก


ในวันที่ 25 มิ.ย. 62 ทางโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกที่เทศบาลตำบลเสม็ด โดยในช่วงเช้าฟังวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกและวิธีกำจัดสาเหตุของโรค ช่วงบ่ายมีกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติ
1.ทำถุงหอมไล่ยุง จากสมุนไพร
2.ทำสเปรย์กันยุง จากสมุนไพร

ดูรูปเพิ่มเติม