โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM To STEAM สำหรับครูโรงเรียนเอกชน


ในวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562  ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM To STEAM สำหรับครูโรงเรียนเอกชน ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่ต่อยอด จาก STEM EDUCATION ตัว A ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ ART เพื่อให้ได้ครบองค์ความรู้ทักษะทั้งศาสตร์และศิลป์ มีศิลปะมาช่วยสร้างเสริมเรื่องความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ ความสุขในการเรียนรู้ สู่การเติบโตอย่างสมดุล การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ อาจนำไปสู่วินัยในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ และเพิ่มพูนทักษะในการแก้ปัญหา

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่