เด็กประภัสสรชอบทำครัว


วิชาการงานอาชีพ สอนให้เด็กๆ ใช้อุปกรณ์และวิธีการทำครัว ไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่จะมีทักษะนะ
เด็กผู้ชายก็คล่องแคล่วไม่แพ้กัน