ขอแสดงความยินดี


ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ณัฎฐธิดา ยิน หรือน้องได๋ นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี
ได้รับรางวัล Best Talent (ตีขิม) และรางวัลการแต่งกายประจำชาติ จาก Boys & Girl Thailand 2019