กระบวนการเชิงละครพัฒนาทักษะทางสมอง


กลุ่ม Butterfly Life มาจัดกิจกรรมกระบวนการเชิงละครพัฒนาทักษะทางสมอง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา