มอบรางวัลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย 62 โรงเรียนประภัสสรวิทยา จัดกิจกรรมมอบรางวัลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่