เด็กเตรียมอาชีวศึกษา


เด็กเตรียมอาชีวศึกษา โครงการดีๆของวิทยาลัยฯ ที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนสายสามัญ หันมาเรียนสายอาชีพ เพื่ออนาคต

เรียนจริง ปฏิบัติจริงกับเครื่องปฏิบัติการ