ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 62


วันเสาร์ที่ 1 มิ.ย. 62

โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์และสาระกับเด็กๆ

และผู้ปกครองเอง กิจกรรมนี้ยังทำให้ทราบถึงการพฤติกรรมเรียนรู้ของเด็ก เมื่ออยู่ที่โรงเรียน

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่