ศุกร์หรรษากับพี่แทนแทน


วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 62

พี่แทนแทน มาสอนน้องๆ แปบอล  ในกิจกรรมศุกร์หรรษาพี่นำ-น้องตาม

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่