ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปี 62


วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนประภัสสรวิทายา ชลบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

โดยพานักเรียนและครูใหม่ ร่วมสักการะบูชา ที่หอพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมรับขวัญครูและนักเรียนใหม่ ที่หอประชุมลีลาวดี โรงเรียนประภัสสรวิทยา ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่เป็นครอบครัว ขาว - แดง อย่างภาคภูมิใจ

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่