กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ อ.1


น้องๆ อ.1 ฝึกเรียนรู้ ศิลปะสร้างสรรค์ จับสีที่ชอบมาระบายภาพการ์ตูนเด็กผู้หญิง และเด็กผู้ชาย เด็กๆ ได้สนุกกับการระบายสี และได้ฝึกน้ำหนักมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพต่อไป

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่