ทำบุญตักบาตร


วันศุกร์ที่ 17 พ.ค. 62 โรงเรียนประภัสสรวิทยา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ให้เด็กๆ ครู และผู้ปกครอง ทำบุญตักบาตรร่วมกับคณะผู้บริหาร

.

ดูภาพเพิ่มดติมที่นี่