Back To School 62


วันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค. 62
เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนประภัสสรวิทยา
เด็กๆ พบปะครูประจำชั้น และเพื่อนใหม่
พร้อมกับการเรียนรู้ใหม่ๆ ขอให้สนุกกับการเรียนรู้นะจ๊ะ

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่