ทัศนศึกษาครู 61 PBS on tour


ขอบคุณผู้อำนวยการและที่ปรึกษาสำหรับการสนับสนุน การไปทัศนศึกษาครู ตั้งแต่วันที่ 12 - 13 พ.ค. 2562 ณ มณีแดงโฮมเสตย์ จันทบุรี ให้ครูได้ทำกิจกรรมต่างๆ

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่