กิจกรรมปรับพื้นฐานแผนกอนุบาล


โรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้มีการจัดกิจกรรม ปฐมนิเทศสำหรับนักเรียนใหม่ แผนกอนุบาลระหว่างวันที่ 7-10 พ.ค. 2562

และมีการเรียนปรับพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน เปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค. 2562
.
ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่