แข่งขันว่ายน้ำ


การแข่งขันว่ายน้ำเทศบาลแหลมฉบัง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 20-21 เม.ย 62

ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬาเทศบาลนครแหลมฉบัง

ด.ช.รัฐศักดิ์ ไร่หินถ่วง ได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวมลำดับที่ 2 รุ่น 6 ปีชาย ทำได้ 1 ทอง 2 เงิน 1 ทองแดง

ด.ญ.ปริยณัฏฐ์ วุฒิมานานนท์ ได้รับถ้วยรางวัลรวมลำดับที่ 4 รุ่น 10 ปีหญิง ทำได้ 1 เหรียญเงิน