วันรับผลการเรียน


วันที่ 1 -2 เมษยน 2562 เป็นวันรับผลการเรียนและชำระค่าเทอม คุณครูเตรียมความพร้อมที่จะพูดคุยพบปะกับผู้ปกครอง ถึงพัฒนาการของเด็ก ๆ แต่ละคน พบกับบรรยากาศอบอุ่นเช่นเคย
.
ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่