กิจกรรมส่งท้าย Summer Kids 2019


โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี
พาเด็ก ๆ ไปชมความงดงามแบบไทยๆ
ย้อนอดีตสู่ความเป็นไทย | เพลิดเพลินกับวิถีไทย 6 ภูมิภาค | และศาสตร์พระราชา
นั่งช้าง | รถม้า | ล่องเรือ | ชมการแสดง | ปิดทองไหว้พระ 9 วัด ดังของไทยในที่เดียว 
ณ สวนไทย พัทยา

เพิ่มเติม