คณะครู คว้ารางวัลชนะเลิศโครงงานโดยใช้ชุดสมองกล Sci Box ในโครงการอบรมครูผู้ประสานงานศูนย์การเรียนรู้ช


คณะครูโรงเรียนประภัสสรวิทยาชลบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศโครงงานโดยใช้ชุดสมองกล Sci Box ในโครงการอบรมครูผู้ประสานงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียน ตามแนวทาง สสวท. วันที่ 4 เม.ย. 57 ณ โรงแรมชมวิว หัวหิน