ปิดกิจกรรม Summer Camp 2019


29 มีนาคม 2562 เป็นวันปิดกิจกรรม Summer Camp 2019
ขอขอบคุณความร่วมมือร่วมใจของผู้ปกครอง
ที่สนับสนุนเด็กๆ ในการทำกิจกรรม

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่