กิจกรรม 5 ส ประกวดห้องเรียน


วันอังคารที่ 26 ก.พ. 2562

ดร.ชลกร ตันประภัสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

มอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศกิจกรรมการประกวดห้องเรียนอาคาร 50 ปี ประภัสสร

เนื่องในโครงการ 5 ส ประจำปีการศึกษา 2561

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่