ครู D.A.R.E มอบเกียรติบัตร


วันศุกร์ที่ 22 ก.พ. 2562 สำนักงานตำรวจแห่งชาติและโรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย)

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่