กิจกรรม SUMMER KIDS 2019


การเรียนการสอน กิจกรรม SUMMER ของน้อง ๆ อนุบาล เริ่มตั้งแต่ 11 - 29 มีนาคม 2562

เด็กๆ จะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย และสนุกกับภาษา รวมถึงการไปทัศนศึกษานอกสถานที่

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่