วันดอกไม้บาน-วันแห่งความสำเร็จ


วันพุธที่ 27 ก.พ. 2562 โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี จัดกิจกรรมวันดอกไม้บาน (อนุบาล) วันแห่งความสำเร็จ (มัธยม) สำหรับการเรียนจบปีการศึกษาของนักเรียน ชั้นอนุบาล 3 และ มัธยมศึกษา ปีที่ 3 เพื่อนเลื่อนระดับชั้นต่อไป ขอแสดงความยินดีกับเด็กๆ ทุกคนเลยนะจ๊ะ

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่