กิจกรรมขาว-แดง สัมพันธ์


วันพุธที่ 27 ก.พ. 2562 โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี จัดกิจกรรมขาว-แดง สัมพันธืในช่วงเวลาเย็น เพื่อเด็ก ๆ ได้ทำการแสดงโชว์และร่วมเลี้ยงฉลองปิดภาคเรียนไปพร้อมๆ กัน

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่