งาน 50 ปี ประภัสสรวิทยา


งานครบรอบ 50 ปี รวมพลคนขาว-แดง
ศิษย์เก่าร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี
ในวันที่ 9 มีนาคม 2562
ณ โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี
เป็นความอบอุ่นที่รอคอย วันวานยังคงหวานอยู่ และก้าวต่อไปสู่ความมั่นคง
.
ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่