ค่ายลูกเสือ


โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี จัดกิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับสามัญ - สามมัญรุ่นใหญ่ (นักเรียนป.4-ม.3) ณ.ค่ายบ้านริมน้ำ อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา

.
ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่