ฉีดวัคซีน ป.5


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนให้นักเรียน ป.5

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่