ค่ายลูกเสือ ป.1-4


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี จัดกิจกรรม ค่าย Day champ ลูกเสือ – เนตรารี สำรอง ณสวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่