อบรมป้องกันการตั้งครรภ์


วันศุกร์ที่ 8 ก.พ. 2562 นักเรียน ชั้น ม.2 เข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเสม็ด