ถ่ายแบบแบรนด์ Fasionsta Kids


เด็กชายอเล็กซานเดอร์ อัยวาโสฟ นักเรียนชั้น ป.3 ของโรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

ได้ร่วมถ่ายแบบ...เจ้าหญิงเจ้าชาย ให้กับแบรนด์ Fasionsta Kids
Location Punwa Studio

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่