My Corn ของน้องเตรียมอนุบาล


น้องเตรียมอนุบาลลงมือออกแบบชิ้นงาน My Corn ได้เรียนรู้หน้าตาของข้าวโพดน้อย สร้างสรรค์งานศิลปะกันอย่างสนุกสนาน

.
ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่