กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน


วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ. 2562 โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อพัฒนา ทำดีเพื่อโรงเรียนและสังคม ต่อไป
.

ดูภาพเพิ่มเติม