กิจกรรมห้องสมุด ประจำเดือน


เช้าวันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ. 2562 ครูสุมาลี วงอินทร์ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมห้องสมุด

มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม - มกราคม 2562

โดยมีอ.ไตรเทพ ประทุมนนท์ ที่ปรึกษาโรงเรียน เป็นผู้มอบรางวัล เพื่อส่งเสริมให้เด็กประภัสสร มีนิสัยรักการอ่าน

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่