มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ


วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน 2019

"TOYOTA DREAM CAR ART CONTEST 2019" ณ บริษัทโตโยต้าอินเตอร์ยนต์ 1999 จำกัด สำนักงานใหญ่

โดยครูเกษม ธรรมรังษี ผู้ฝึกซ้อม โดยได้รางวัลดังนี้

1. ด.ญ.รรรรร เสริมบุตร ได้รางวัลที่2 รุ่นอายุ 8-11 ปี 2.ด.ญ.สัจวรรณ ณะอำภัย ได้รางวัลที่1 รุ่นอายุ 12-15 ปี

จึงมอบรางวัลหน้าเสาธง เพื่อเป็นเกียรติและเป้นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาวประภัสสร

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่