น้องแมนยู ตัวแทนยุวฑูติวิถีไทย


วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562

น้องแมนยู ด.ช.กฤติพงศ์ ไทยประเสริฐ

ชั้นอนุบาล 1 ของโรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนยุวฑูตท่องเที่ยววิถีไทย ได้เข้าพบ

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการมอบมงกุฎและสวมสายสะพายให้กับยุวทูตท่องเที่ยววิถีไทยจังหวัดชลบุรี

พร้อมกล่าวให้โอวาท การทำหน้าที่ยุวทูตท่องเที่ยววิถีไทยจังหวัดชลบุรี

ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ห้องประชุมกัญฐณัฎพัฒนา

และได้นำรางวัลกลับมาที่โรงเรียนเพื่อร่วมถ่ายภาพกับผู้อำนวยการและคุณครูเป็นเกียรติให้กับโรงเรียนและครอบครัว
.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่