งานวันเด็ก ปี2562


โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2562 ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

จับของขวัญ และซุ้มอาหารให้เด็กๆ จัดกิจกรรมเกมส์และเสียงเพลง ให้เด็กๆได้ปลอดปล่อยคลายความเครียด

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่