งานวันเด็กแผนกอนุบาล ปี 2562


โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2562 ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

มีการแสดงโชว์ความสามารถเป่าเมโลเดียน ของพี่ๆ อ.3 และการแสดงโชว์ของน้องเตรียมอนุบาล ถึง อ.3

มีซุ้มเกมส์ให้เด็ก ๆ ได้เล่นสนุกสนาน ซุ้มอาหารที่โรงเรียนจัดให้ รวมถึงผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนเป้นอย่างดี

และของขวัญอีกมากมาย เด็กๆ มีความสุขในวันเด็กกันมาก

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่